Цена на прегледа: 100 лв.
Вторичен преглед: 50 лв.