Прием: понеделник от 9.00 до 11.00ч.
Първичен преглед 60лв.
Вторичен: 30 лв.